Bezoek onze modelwoning!

Bezoek het Modelhuis van The Invisible Window

Bezoek onze modelwoning “huis de Witte Poorte” en maak kennis met de innovatieve, esthetische, isolerende en technische gegevens.

Jan Van Eyck plein 6/7
8000 Brugge

Bezoek enkel op afspraak:
almacopartners@gmail.com
tel: 0475 24 46 01

Isoleren van brandglasramen

The Invisible Window ®
Maakt van alle vensters met enkelglas, glas-in-lood en brandglasramen … dubbelglas … Onzichtbaar, beschermend en energiebezuinigend tot 65%

Isoleren van brandglasramen
Isoleren van brandglasramen

Erfgoedpremie

(bron: onroerenderfgoed.be)

Voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed, kan je een erfgoedpremie aanvragen. Bij deze premie zijn twee procedures mogelijk: een standaardprocedure of een bijzondere procedure.

Premiepercentages

Bij de erfgoedpremie is het gebruikelijke premiepercentage 40%, ongeacht de procedure die je kiest. Voor bepaalde typen van erfgoed is een verhoogde premiepercentage voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende eredienst.

Subsidies invisible windowOpen erfgoed is erfgoed dat actief en op regelmatige basis opengesteld wordt met als bedoeling de erfgoedwaarde ervan in de kijker te plaatsen. Je geeft de bezoekers inzicht in de (historische) rol of betekenis van het erfgoed en richt je daarbij op alle lagen van de bevolking. Een beheersplan gaat hier dieper op in.

ZEN-erfgoed staat voor erfgoed Zonder Economisch Nut. Dat wil zeggen dat de eigenaar of de beheerder geen opbrengst of nut heeft bij het gebruik en beheer ervan. Voorbeelden zijn een fontein, een kiosk, een kunstmatige grot of een archeologische site in de ondergrond.

Bezit of beheer je een gebouw bestemd voor de eredienst? Gebruik dit stroomschema om te achterhalen welk premiepercentage van toepassing is. Let op! Dit schema is niet van toepassing voor kathedralen. Kathedralen hebben recht op een erfgoedpremie van 80 %. Deze verhoogde premie hangt niet af van een actueel kerkenbeleidsplan.

Weet je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt voor de aanvraag van een erfgoedpremie? Met dit stroomschema vind je het antwoord. Ga eerst na wat het beschermingsstatuut van het goed in kwestie is via geo.onroerenderfgoed.be.

Verhoogde erfgoedpremie

Om aanspraak te maken op een verhoogde erfgoedpremie van 60% of 80% moet je altijd over een goedgekeurd beheersplan voor het beschermd goed beschikken. Alle herwaarderingsplannen en landschapsbeheersplannen die zijn goedgekeurd vóór 01.01.2015 worden automatisch beschouwd als een beheersplan volgens het nieuwe systeem. Enkel wanneer je wilt gebruikmaken van de verhoogde erfgoedpremie, of de statuten ZEN-erfgoed of open erfgoed, moet je de bestaande plannen eerst aanpassen.

Het project “ The Invisible Window ® “ is in België het enige interieurvenster welke door
Onroerend Erfgoed Vlaanderen goedgekeurd is voor subsidiëring van
UNESCO Beschermd Bouwkundig Erfgoed.

Met de prijsofferte van “The Invisible Window” kan u reeds een subsidie aanvragen bij
Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Subsidie aanvragen worden gedaan bij uw regionale erfgoedconsulent.
Wij beschikken over alle regionale adressen en sturen u die graag per e-mail.